Selskabsmeddelelse nr. 64, 2012 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. juli 2012

Med virkning fra 1. juli 2012 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2012 - 30. september 2012.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2012:     0,6621 % p.a.


Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab