Selskabsmeddelelse nr. 64, 2021 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2021

Med virkning fra 1. juli 2021 ændres kuponrenterne på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2021 – 30. september 2021.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021:   -0,28 % p.a.

ISIN-kode
DK0002048974, udløb 2024, ny rente pr. 1. juli 2021:  -0,31 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

 

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: