Selskabsmeddelelse nr. 65, 2012 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2012

Med virkning fra 1. juli 2012 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2012 – 31. december 2012.

Obligationer uden renteloft, CIBOR6:

ISIN-kode
DK0002025683, udløb 2013, ny rente pr. 1. juli 2012:                      0,86 % p.a.

DK0002027622, udløb 2015, ny rente pr. 1. juli 2012:                      0,79 % p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2012:                      1,302 % p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2012:                      1,302 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab