Selskabsmeddelelse nr. 65, 2014 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2014 gennemføres en elektronisk auktion i august 2014.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen
Auktionen foregår på NASDAQ OMX Copenhagens auktionsdelmarked.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.

Auktionsperiode
Tirsdag den 26. august til og med fredag den 29. august 2014.

Beløb
De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes offentliggjort i uge 32, 2014.

Bud/afregning
Auktion over obligationer åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis kl. 11.00 og kl. 12.30. Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 11.10 og 12.40.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige obligationer i DKK og EUR.
I de øvrige serier bydes med maksimalt to decimaler.

Valør
1. oktober 2014.

Deltagere
Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ OMX Copenhagen.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 eller Kim Bek Petersen på telefon 3333 1644.

  
Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Treasury, Group Funding:
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 3333 1626.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab