Selskabsmeddelelse nr. 65, 2021 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2021

Med virkning fra 1. juli 2021 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2021 – 31. december 2021.

Obligationer uden renteloft, CITA6, ISIN-koder:
DK0002044395, udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021:                                  -0,17% p.a.

DK0002041458, udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2021:                                  -0,05% p.a.

Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:
DK0002041532, udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021:                                  -0,18% p.a.
DK0002044478, udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2021:                                   -0,22% p.a.
DK0002050525, udløb 2024, ny rente pr. 1. juli 2021:                                  -0,23% p.a.

Grønne obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:
DK0002046689, udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021:                                  -0,18% p.a.
DK0002050608, udløb 2024, ny rente pr. 1. juli 2021:                                  -0,24% p.a.

Obligationer med renteloft på 3,5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002032705, udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2021:                                  0,2853% p.a.

Obligation med renteloft på 1,5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002050798, udløb 2031, ny rente pr. 1. juli 2021:                                   -0,1447% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: