Selskabsmeddelelse nr. 66, 2019 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2019

Med virkning fra 1. juli 2019 ændres kuponrenterne på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2019 – 30. september 2019.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2019:      -0,05 % p.a.
  
ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2019:      -0,08 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
  

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab