Selskabsmeddelelse nr. 66, 2019 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2019

Report this content

Med virkning fra 1. juli 2019 ændres kuponrenterne på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2019 – 30. september 2019.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2019:      -0,05 % p.a.
  
ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2019:      -0,08 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
  

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab