Selskabsmeddelelse nr. 67, 2021 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. juli 2021

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer med negativ rente pr. 1. juli 2021 for at opfylde kravene til offentliggørelse i lov om kapitalmarkeder § 24.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
 

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Abonner