Selskabsmeddelelse nr. 71, 2015 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. juli 2015

Med virkning fra 1. juli 2015 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2015 - 30. september 2015.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015:                    0,0000 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2015:                      0,09 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

    
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: