Selskabsmeddelelse nr. 71, 2021 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 9. juli 2021

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i lov om kapitalmarkeder § 24, og er også offentliggjort via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.             

                                                                                                                                  
Venlig hilsen                                                                                                            

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: