Selskabsmeddelelse nr. 72, 2015 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2015.

Med virkning fra 1. juli 2015 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2015 – 31. december 2015.

Renten er fastsat under hensyn til selskabsmeddelelse nr. 24 2015 og 52 2015, hvor det oplyses, at Nordea Kredit lader en eventuel negativ rente komme låntagerne til gode, mens investor i tilfælde af negativ rente har en rentebund på 0 pct. for særligt dækkede realkreditobligationer med variabel rente åbnet for udstedelse før 19. maj 2015.

Obligationer uden renteloft, CITA6, ISIN-koder:                               Investorrente:
DK0002029594, udløb 2016, ny rente pr. 1. juli 2015:                      0,00% p.a.

DK0002032549, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015:                      0,00% p.a.

DK0002033356, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015:                      0,09% p.a.

Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:
DK0002029248, udløb 2016, ny rente pr. 1. juli 2015:                      0,00% p.a.

DK0002032622, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015:                      0,00% p.a.

DK0002033430, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015:                      0,07% p.a.

Obligation med renteloft på 5% p.a., CF / CF OA ISIN-koder:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2015:                      0,4650% p.a.

DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2015:                      0,4650% p.a.

Obligationer med renteloft på 3,5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002032705, udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2015:                      0,4150% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: