Selskabsmeddelelse nr. 72, 2021 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 16. juli 2021

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i lov om kapitalmarkeder § 24, og er også offentliggjort via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

 

Venlig hilsen                                                                                                               

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: