Selskabsmeddelelse nr. 74, 2013 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2013 gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 65 af 9. juli 2013.

Auktionerne foregår tirsdag den 27. august til og med torsdag den 29. august 2013.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis kl. 11.00 og kl. 12.30.

Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 11.10 og kl. 12.40

Salget afregnes med valør den 1. oktober 2013.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på næste side.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på www.nordea.dk/nyrente .

Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte obligationer med spot valør, såfremt investor leverer inkonverterbare Nordea Kredit obligationer i en repo. Ombytning aftales med Peter Brag eller Juho-Pekka Jääskeläinen dagligt inden kl. 13.00.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 33 33 16 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab