Selskabsmeddelelse nr. 74, 2015 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. juli 2015.

Med virkning fra 1. juli 2015 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligation. Renten er gældende for perioden 1. juli 2015 – 31. december 2015.

   
Obligation, CIBOR6, ISIN-kode:
DK0002033273, udløb 2017, ny rente pr. 1. juli 2015:             0,12% p.a.

   
Spørgsmål kan rettes til Marianne Wettersteen på telefon 55 47 38 63.

   
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: