Selskabsmeddelelse nr. 79, 2021 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.

Report this content

Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2021 gennemføres ved auktioner i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO). De udbudte obligationer er ratet AAA af Standard & Poor’s.

Auktionerne gennemføres af Nordea Bank Abp og afholdes på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked onsdag den 25. august og torsdag den 26. august 2021.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00, 10.45 og 11.15. Der vil ske tildeling af accepterede bud hurtigst muligt herefter, dog senest henholdsvis kl. 10.10, 10.55 og 11.25.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Jacob Revsbech på telefon 33 33 16 43 og Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93.

Det er muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige obligationer, mens der for øvrige obligationer bydes med maksimalt to decimaler.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen bliver afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling, mens bud under skæringskursen ikke vil få nogen tildeling.

Auktionsmængder og auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf filen. Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør 1. oktober 2021.

De obligationer, der skal sælges på auktionerne, opskrives i VP Securities mandag den 23. august 2021.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Investorer tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot-valør, såfremt investor leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit obligationer til Nordea Bank Abp. Ombytning aftales med Peter Brag dagligt inden kl. 14.00.

De udbudte særligt dækkede realkreditobligationer er omfattet af bestemmelserne om regulering af refinansieringsrisikoen i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (”Loven”). Auktionstriggeren gælder for alle de udbudte særligt dækkede realkreditobligationer, mens rentetriggeren tillige gælder for de særligt dækkede realkreditobligationer med udløbsdato senest 1. oktober 2023.

For obligationer med auktionstrigger gælder:
Loven fastsætter restriktioner for det endelige salg og tildeling af obligationer i tilfælde af fejlet auktion.

For obligationer med rentetrigger gælder:
Loven fastlægger restriktioner for stigningen i den effektive rente i forbindelse med refinansiering. Den effektive rente må ikke stige mere end 5 procentpoint. Det er en betingelse for den endelige afslutning af salget og tildeling af obligationer, at denne begrænsning er overholdt.

I henhold til loven må Nordea Kredit ikke igangsætte auktioner uden at have en berettiget forventning om, at de kan gennemføres. Derfor overvåger Nordea Kredit markedssituationen helt op til auktionstidspunkterne, og i tilfælde af ændringer i markedssituationen kan der ske aflysning eller ændringer af auktionstidspunkter og -vilkår mv. Sådanne ændringer vil blive oplyst i en selskabsmeddelelse.

Spørgsmål kan rettes til Nordea Bank Abp, Long Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63.
  

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: