Selskabsmeddelelse nr. 8, 2014 – Referat af ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingsprotokol for CVR-nr. 15 13 42 75, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR-nr. 15 13 42 75)

År 2014, den 21. januar, klokken 9.00 afholdtes ekstraordinær ge­neral­for­samling i Nordea Bank Danmarks lokaler, Strandgade 3, Køben­havn.

Generalforsamlingen godkendte det eneste punkt på dagsordenen om tilføjelse af følgende bestemmelse som ny paragraf 14, stk. 2 i selskabets vedtægter:

Ӥ 14, stk. 2.

Selskabets årsrapporter og halvårsrapporter affattes på dansk eller engelsk.”

Som dirigent

Martin Boye Nielsen

Abonner