Selskabsmeddelelse nr. 80, 2012. - Tilføjelse til basisprospekt af 14. april 2011

De endelige vilkår (bilag 1) til Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs basisprospekt af 14. april 2011 har fået tilføjet følgende ISIN-kode:

Obligationer (stående med fast rente, inkonverterbare)

ISIN-kode            Nom.        Navn                 Åbningsdato   Lukkedato      Udløbsdato     Valuta

                            rente/
                            udløb

DK0002028356   2% 2018   NordeaINKapr   17/08-2012      28/02-2018       01/04-2018       DKK 

Vi henviser i øvrigt til det samlede basisprospekt.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab