Selskabsmeddelelse nr. 80, 2019 - Nordea Kredit åbner ny obligation

Nordea Kredit vil åbne en ny særligt dækket realkreditobligation (SDRO) med fast rente:

  • 0,5 pct. 2050 med afdrag og med udløb 1. oktober 2050.

Obligationen er i danske kroner og konverterbar.

Obligationen vil blive registreret i VP SECURITIES, og Nordea Kredit vil søge om obligationens optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Obligationens endelige vilkår vil blive offentliggjort i en særskilt selskabsmeddelelse.

Eventuelle spørgsmål vedrørende de nye obligationer kan rettes til Jesper Bærentzen, Nordea Kredit på telefon 5547 4195.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: