Selskabsmeddelelse nr. 83, 2018 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 24. august 2018.

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i lov om kapitalmarkeder § 24, og er også offentliggjort via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen   

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: