Selskabsmeddelelse nr. 84, 2019 - Nordea Kredit åbner 2 nye obligationer

Report this content

Nordea Kredit vil åbne nye særligt dækkede realkreditobligation (SDRO) med fast rente:

  • 0,5 pct. 2050 med op til 10 afdragsfrie år og med udløb 1. oktober 2050
  • 0,0 pct. 2040 med afdrag og med udløb 1. oktober 2040

Obligationerne er i danske kroner og konverterbare.

Obligationerne vil blive registreret i VP SECURITIES, og Nordea Kredit vil søge om obligationernes optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Obligationernes endelige vilkår vil blive offentliggjort i en særskilt selskabsmeddelelse.

Eventuelle spørgsmål vedrørende de nye obligationer kan rettes til Jesper Bærentzen, Nordea Kredit på telefon 5547 4195.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Abonner