Selskabsmeddelelse nr. 85, 2012 Investor Presentation og LTV Report 2. kvartal 2012

Report this content

Nordea Kreditoffentliggør hermed Investor Presentation og LTV Report for 2. kvartal 2012.

Spørgsmål kan rettes til Finn Nicolaisen på tlf. 3333 1625 eller Peter Brag på tlf. 3333 1663

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab