Selskabsmeddelelse nr. 87, 2018 – Blokemission i SDRO

Report this content

Nordea Kredit har i dag gennemført en blokemission i henhold til §14 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 718 om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. 

ISIN Kapital Center Kupon Udløb Valuta Blok emission
DK0002041029 2 1% 1. okt. 2023 DKK 500 mio.

Den cirkulerende obligationsmængde er herefter DKK 1.900m, hvorfor obligationen er kategori 2A LCR compliant. Blokemissionen vil blive nedskrevet i takt med den løbende udstedelse.

Spørgsmål rettes til Peter Brag eller Finn Nicolaisen, Long Term Funding på telefon 33 33 16 63.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner

Dokumenter og links