Selskabsmeddelelse nr. 90, 2019 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. oktober 2019.

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr. 1. oktober 2019, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse i lov om kapitalmarkeder § 24.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner