Selskabsmeddelelse nr. 91, 2015 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. oktober 2015.

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr. 1. oktober 2015, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse i værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1.

I forbindelse med overgangen til den nye udtrækningsprocedure, der bl.a. er beskrevet i en fælles pressemeddelelser fra Realkreditforeningen og Realkreditrådet, beregnes den endelige udtrækningsprocent først to dage før terminsdagen.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab