Selskabsmeddelelse nr. 92, 2013 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. oktober 2013

Med virkning fra 1. oktober 2013 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede

obligation. Renten er gældende for perioden 1. oktober 2013 - 31. december 2013.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2013: 0,2241 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab