Selskabsmeddelelse nr. 92, 2014 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN-kode:

Annuitetsobligationer med variabel rente og mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år, inkonverterbare

ISIN-kode Nom.
rente/
udløb
Navn Åbnings-
dato
Lukke-
dato
Udløbs-
dato
Valuta
             
LU111020531-4 Variabel/2019 NDAEURIBOR3 OA19 17/09-2014 31/10-2018 01/01-2019 EUR

  
Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår som er vedlagt.

  
Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

  
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab