Selskabsmeddelelse nr. 92, 2018 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2018

Report this content

Med virkning fra 1. oktober 2018 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober 2018 - 31. marts 2019.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2018: 0,71 % p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2018:   0,71 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2018:   0,36 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2018:   0,36 % p.a.
  

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
  

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: