Selskabsmeddelelse nr. 95, 2013 - Tilføjelse til basisprospekt af 14. april 2011

De endelige vilkår (bilag 1) til Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs basisprospekt af 14. april 2011 har fået tilføjet følgende ISIN-koder:

Obligationer (stående med fast rente, inkonverterbare)

ISIN-kode Nom. Navn Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta
rente/
udløb
DK0002029677 2% 2019 2NDASDROAP19 07/10-2013 28/02-2019 01/04-2019 DKK
LU0977933950 2% 2017 2NDAEUAP 17 07/10-2013 28/02-2017 01/04-2017 EUR

Vi henviser i øvrigt til det samlede basisprospekt.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

  
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab