Selskabsmeddelelse nr. 95, 2017 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN-kode:

Annuitetsobligation med variabel rente og mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år, konverterbar 

ISIN-kode Nom.rente/udløb Navn Åbnings-dato Lukke-dato Udløbs-dato Valuta
DK000204013-8 0,00% 2021 NDAEURIBOR3OA21 20/10-2017 31/10-2020 01/01-2021 EUR

Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: