Selskabsmeddelelse nr. 96, 2012 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2012

Med virkning fra 1. oktober 2012 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober 2012 - 31. marts 2013.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2012 : 1,42 % p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2012 :   1,42 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2012 :   1,07 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2012 :   1,07 % p.a.

           
Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

                       

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab