Selskabsmeddelelse nr. 97, 2014 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2014

Med virkning fra 1. oktober 2014 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober 2014 - 31. marts 2015.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2014:1,30 % p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2014:1,30 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2014:0,95 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2014:0,95 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab