Selskabsmeddelelse nr. 98, 2017 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 30. oktober 2017.

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
  

Venlig hilsen                                                                                                               

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: