Selskabsmeddelelse nr. 98, 2018 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN-kode:

Annuitetsobligation med variabel rente og mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år, inkonverterbar

ISIN-kode Nom.
rente/
udløb

Navn Åbnings-
dato
Lukke-
dato
Udløbs-
dato
Valuta
DK0002043231      
0,00% 2022 
NDAEURIBOR3OA22RF   
12/10-2018    
31/10-2021    
01/01-2022   
EUR     

Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: