Selskabsmeddelelse nr. 98, 2021 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2021

Report this content

Med virkning fra 1. oktober 2021 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede

obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober 2021 - 31. marts 2022.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2021:   0,72% p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2021:   0,72% p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2021:   0,37% p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2021:   0,37% p.a.

 

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
 

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: