Selskabsmeddelelse nr.118, 2014 - Ændring af lukkedato for særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af Nordea Kredit – kapitalcenter 2.

Som følge af bestemmelser om regulering af refinansieringsrisikoen i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed ændrer Nordea Kredit Realkreditaktieselskab lukkedato til 31. december 2014 på nedennævnte særligt dækkede realkreditobligationer.

Selskabsmeddelelse 118, 2014 og nye endelige vilkår er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Jakob Dueholm Bach på telefonnr. 3333 5858.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab