Årsregnskabsmeddelelse 2011

Stærkt resultat drevet af New Normal-plan

Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Vores fokuserede relationsstrategi og plan for det nye normale har skabt øget effektivitet i forhold til omkostninger, kapital, likviditet og funding. Samtidig har vi fastholdt en stærk indtægtsvækst og solid resultatudvikling.

Vi har opnået et rekordhøjt antal relationskunder og rekordhøje indtægter i både 4. kvartal og for hele året 2011. Omkostningsvæksten er reduceret, og de samlede omkostninger lå på samme niveau i 4. kvartal som for et år siden.

Positive kundeoplevelser er fortsat vores vigtigste værdi og det centrale element i vores relationsstrategi. Det er nøglen til en stærk resultatudvikling også i det nye normale. Vores ambition er både at begrænse konsekvenserne for kunderne af den ny regulering og at videreudvikle vores produkter, serviceydelser og rådgivning.

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

4. kvartal 2011 i forhold til 3. kvartal 2011 (2011 i forhold til 2010):

  • Indtægter steg 22 pct. (stigning på 2 pct.)
  • Ordinært resultat steg 40 pct.* (stigning på 2 pct.*)
  • Omkostningsprocent på 49 (55)
  • Nedskrivninger på udlån, netto steg til 33 bp fra 14 bp (fald til 23 bp fra 31 bp året før)
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg til 11,2 før overgangsbestemmelser (stigning fra 10,3 for et år siden)
  • Egenkapitalforrentning på 12,3 pct., en stigning fra 8,5 pct.* i 3. kvartal (fald til 11,1 pct. fra 11,5 pct. i 2010)
Hovedtal, EUR mio. 4. kvt. 2011 3. kvt.
2011
Ændr.
pct.
4. kvt.
2010
Ændr.
pct.
2011 2010 Ændr.
pct.
Nettorenteindtægter 1.427 1.379 3 1.365 5 5.456 5.159 6
Driftsindtægter i alt 2.558 2.091 22 2.507 2 9.501 9.334 2
Resultat før nedskrivninger 1.292 678 91 1.237 4 4.282 4.518 -5
Nedskrivn. på udlån, netto -263 -112 135 -166 58 -735 -879 -16
Nedskrivningsandel, ann., bp 33 14 23 23 31
Ordinært resultat 1.029 566 82 1.071 -4 3.547 3.639 -3
Risikojusteret resultat 815 485 68 721 13 2.714 2.622 4
Resultat pr. aktie (udv.), EUR 0,19 0,10 0,19 0,65 0,66
Egenkapitalforrentning, pct. 12,3 8,5* 12,8 11,1* 11,5

* Eksklusive hensættelse til omstrukturering på EUR 171 mio. i 3. kvartal.
For poster i resultatopgørelsen er der anvendt følgende valutakurser for hhv. DKK, NOK og SEK for 2011: 7,45, 7,79 og 9,03.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations,+46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Claus Christensen, informationschef, Danmark, 33 33 12 79

Gå til IR regnsskabssider

Tags:

Om os

Nordea er en nordisk universalbank. Vi hjælper vores kunder med at realisere deres drømme og ambitioner – og det har vi gjort i 200 år. Vi ønsker at gøre en reel forskel for vores kunder og de samfund, vi opererer i – ved at være en stærk og personlig finansiel partner. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og links