Christiania Bank og Kreditkasse, del af Nordea, offentliggor årsrapport for 2000

Christiania Bank og Kreditkasse, del af Nordea, offentliggør årsrapport for 2000 Se venligst vedlagte pressemeddelelse Bestyrelsens rapport foreligger på engelsk og norsk på hjemmesiderne: - nordea.com - kbank.no. Præsentationsmateriale på engelsk findes ligeledes på disse hjemmesider. For yderligere information: Sigurd Carlsen, Chief Financial Officer, Christiania Bank, +47 22 48 69 51, +47 90 83 55 57 Kjell Flø, Media Relations, +47 22 48 50 24, +47 90 18 77 48 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 LØNSOM VÆKST - EJERFORHOLD AFKLARET Christiania Bank og Kreditkasse-koncernens resultat for 2000 udgjorde NOK 2.411 mio. (NOK 2.477 mio.). Resultatet svarer til NOK 4,37 (NOK 4,49) pr. aktie, og koncernens egenkapitalforrentning var 14,9 pct. (16,1 pct.). Bestyrelsen finder resultatet godt og er tilfreds med, at koncernens økonomiske mål også blev indfriet i 2000. Både ind- og udlån steg med ca. 16 pct. i 2000 og vurderes for året som helhed at være på et tilfredsstillende og ønskelig niveau. Koncernens kernekapitaldækning lå på 7,3 pct. (7,5 pct.) ved årsskiftet, hvilket er i overkanten af målsætningen på 7 pct. Der er således mulighed for rentabel vækst i forretningsvolumen fremover. Koncernens samlede indtægter ligger på et stabilt, pænt niveau, selv om nye regler for tidspunktet for rentetilskrivning ved betalingsoverførsler har reduceret bankens renteindtægter noget. Provisionsindtægter fra værdipapiraktiviteter er steget betydeligt i 2000. Udviklingen i de samlede indtægter er et resultat af en bevidst satsning på lønsom vækst, øget udnyttelse af teknologi og en styrket position indenfor kompetencebaserede tjenester. Omkostningsprocenten (eksklusive kursreguleringer og kursgevinster på værdipapirer ) var 58,8 pct., hvilket er bedre end målsætningen på 60 pct. Bestyrelsen har besluttet at foreslå et udbytte på NOK 2,00 pr. aktie (NOK 1,50 plus et engangsudbytte på NOK 1,50 pr. aktie for 1999). Samlet udbytte for 2000 vil således udgøre ca. NOK 1.103 mio. Christiania Bank og Kreditkasse blev i løbet af 2000 solgt til Nordea og er nu et helejet datterselskab af denne koncern. De norske myndigheder har givet koncession til overtagelse, og Christiania Bank og Kreditkasses aktie er ikke længere børsnoteret. - Jeg er tilfreds med resultatet for 2000. Vi har haft lønsom vækst, og soliditeten er fastholdt på et pænt niveau på trods af skærpet konkurrence og betydelige ændringer i markedet. Satsningen på kompetencebaserede tjenester og øget udnyttelse af teknologi har givet resultater. Christiania Bank og Kreditkasse er godt positioneret for yderligere vækst i Norge, udtaler koncernchef Tom Ruud i en kommentar. - For aktionærerne i Christiania Bank og Kreditkasse har de senere år givet en betydelig værdiskabelse. Nordeas tilbud om køb af Christiania Bank og Kreditkasse og statens salgsprocedure har tiltrukket meget opmærksomhed, både i og udenfor banken. Jeg er glad for at ejerforholdet er afklaret, så vi nu kan bruge alle vores kræfter på at udvikle virksomheden yderligere til gavn for kunder, ansatte og vores nye ejer, siger Tom Ruud. - Bestyrelsens beretning og præsentationsmateriale findes på Internet www.nordea.com www.kbank.no CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 14. februar 2001 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00050/bit0001.pdf

Om os

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og links