Kvartalsrapport 2. kvartal 2002

Report this content

[REMOVED GRAPHICS]Kvartalsrapport 2. kvartal 2002 Stabilt overskud eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed · Ordinært resultat før indtægter fra investeringsvirksomhed EUR 409 mio.; uændret i forhold til 1. kvartal · Samlede indtægter EUR 1.513 mio.; en stigning på 1 pct. i forhold til 1. kvartal, understøttet af vækst i udlån og indlån, en stigning i nettorenteindtægter på 2 pct. og en stigning i gebyrer og provisionsindtægter på 4 pct. · Samlede udgifter EUR 1.065 mio.; en stigning på 3 pct. i forhold til 1. kvartal, hvilket afspejler investeringer i forbindelse med anden integrationsbølge · Tilfredsstillende kreditkvalitet fastholdt · Tab og hensættelser faldt til EUR 56 mio. (EUR 63 mio.), svarende til 0,16 pct. af udlån på årsbasis · Ordinært resultat på EUR 315 mio. Svage aktiemarkeder · Indtægter fra investeringsvirksomhed EUR -50 mio. · Buffere inden for livsforsikring tilfredsstillende · Indskud i pensionsfond på EUR 152 mio. reducerede resultatet før skat tilsvarende Integration og fokus på kerneområder · Salg af skadesforsikringsaktiviteter forventes afsluttet i 3. kvartal · LG Petro Bank-bud: alle godkendelser på plads; købstilbud vil blive fremsat · Initiativer under anden integrationsbølge samlet i 15 hovedprojekter "En stabil udvikling i vores basisindtjening og en tilfredsstillende kreditkvalitet danner et stærkt grundlag for vores virksomhed. Salget af skadesforsikringsaktiviteterne vil øge vores indtjeningsstabilitet yderligere. Vi fastholder skarp fokus på omkostningsstyring, samtidig med at vi investerer i fremtidig vækst og øget effektivitet", siger Thorleif Krarup, koncernchef for Nordea. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00450/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00450/wkr0002.pdf The Full Report

Abonner

Dokumenter og links