Nordea køber LG Petro Bank i Polen

Nordea køber LG Petro Bank i Polen Nordea har i dag underskrevet en betinget aktiekøbsaftale med koreanske LG om køb af 54,3 pct. af aktierne i den polske bank LG Petro Bank. Nordea vil fremsætte et købstilbud på samtlige aktier i LG Petro Bank. LG Petro Bank S.A. er blandt Polens 20 største banker med et kundeunderlag på over 160.000 privatkunder og flere af Polens største virksomheder. Banken er repræsenteret i alle større polske byer gennem et filialnet på 29 filialer og 17 realkreditsalgssteder. LG Petro Bank har 800 ansatte. Nordea vil fremsætte et købstilbud på PLN 21 pr. aktie, og det samlede vederlag for samtlige cirkulerende aktier vil beløbe sig til PLN 467 mio. (EUR 128 mio.). De resterende 45,7 pct. af aktierne ejes af tre polske selskaber (37,17 pct.) og en række mindre aktionærer. Købsaftalen med koreanske LG (LG) er bl.a. betinget af, at Nordea under polsk værdipapirlovgivning kan fremsætte et købstilbud på PLN 21 pr. aktie. Nordea er i øjeblikket repræsenteret i Polen via Nordea Bank Polska (tidligere BWP-Unibank og Bank Komunalny). Nordea har til hensigt at fusionere LG Petro Bank med Nordea Bank Polska så snart som muligt. Nordea vil efter transaktionen være blandt de 15 største finansielle virksomheder i Polen. Den nye gruppe vil have i alt 50 filialer og 17 realkreditsalgssteder og dække alle større polske byer. "Købet af LG Petro Bank indgår i realiseringen af vores vision for Østersøområdet, idet det både giver os kritisk masse og yderligere styrker vores landsdækkende filialnet i Polen. Købet af LG Petro Bank kommer på et tidspunkt, hvor polsk EU-medlemskab er nært forestående, og hvor landets økonomi står over for et opsving. Købet skaber et solidt fundament for Nordeas fortsatte ekspansion i Polen", siger Thorleif Krarup, koncernchef for Nordea. "Vi vil hurtigt integrere LG Petro Bank med Nordea Bank Polska og dermed styrke vores position som den førende nordiske bank i Polen, der betjener nordiske, internationale og polske virksomheder, deres medarbejdere og andre privatpersoner gennem et landsdækkende filialnet og tilbyder et fuldt udbud af lokalt tilpassede produkter. LG Habitat, som er en vigtig aktør inden for realkreditudlån, vil skifte navn til Nordea Habitat og vil fortsætte med at udbygge sit produktudbud med yderligere bankydelser", siger Thomas Neckmar, chef for regionalbanken for de baltiske lande og Polen. Nordea har også erhvervet visse garantier fra LG, der vedrører den fremtidige udvikling i LG Petro Banks kreditportefølje og andre risici. Nordea vil kunne gøre krav gældende om dækning af kredittab inden for 18 måneder. Købstilbuddet er betinget af følgende: de polske myndigheders godkendelse samt det svenske finanstilsyns godkendelse, at de seneste seks måneders gennemsnitlige aktiekurs er PLN 21 eller lavere (ifølge polsk værdipapirlovgivning skal et købstilbud lyde på de seneste seks måneders gennemsnitlige aktiekurs eller højere), at der ikke sker væsentlige negative ændringer i LG Petro Banks virksomhed, at der findes en løsning på sager vedrørende handel i visse tilgodehavender fra den polske stat, samt en række andre formelle betingelser. Købstilbuddet vil være betinget af minimum accept på 90 pct. Myndighedernes godkendelse ventes i løbet af fire måneder, og det ventes, at købstilbuddet fremsættes i løbet af syv måneder. Ifølge aftalen skal alle forudsætninger være opfyldt i løbet af syv måneder og tilbuddet fremsættes i løbet af otte måneder. Nordea forventer, at investeringen i LG Petro Bank vil give et positivt bidrag til indtjeningen i løbet af to år. Yderligere information: Lars G Nordström, chef for Retail Banking, +46 8 614 78 07 Thomas Neckmar, chef for regionalbanken for de baltiske lande og Polen, +46 8 614 79 30 Jens Bekke, Group Media Relations, +45 33 33 39 68 Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for fire forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management & Life, og General Insurance. Nordea koncernen har knap 11 mio. kunder, 1.245 bankfilialer og 125 servicecentre på forsikringssiden i 22 lande. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med næsten 3 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00110/wkr0002.pdf

Om os

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og links