Nordea Liv & Pension introducerer Livrente+, der afliver myterne om den livsvarige livrente

 

  • 100% opsparingssikring frem til udbetalingstidspunktet
  • Ingen helbredsoplysninger ved køb af garantier på udbetalingstidspunktet, eller hvis pensionen udbetales før tid
  • Optimal fordeling af opsparingen i forbindelse med pensionsindbetalinger, som overstiger 50.000 kroner i kombination med ratepension
  • Livsvarig livrente i markedsrenteprodukterne Vækstpension og Nordea Link
  • Mulighed for garanti i udbetalingsperioden, som betyder, at man kan sikre ægtefælle, samlever og børn

Administrerende direktør Steen Michael Erichsen siger om Livrente+:

Med Livrente+ har Nordea Liv & Pension et unikt produkt. Livrente+ sætter nye standarder for, hvad et livsvarigt livrenteprodukt skal indeholde. Kunderne ønsker ikke et væddemål, tværtimod, kunderne ønsker, at deres efterladte sikres opsparingen i en række situationer. Produktet imødekommer herudover kundernes ønsker om fleksibilitet.

Livrente+ er en tryg og intelligent form for livsvarig livrente

Livrente+ imødekommer danskernes behov for at spare op til pension på den livsvarige livrente. Der er ikke alene sikkerhed for, at ægtefælle/begunstigede kan få udbetalt hele opsparingens værdi, hvis man dør i opsparingsperioden. Livrente+ sikrer nemlig også, at opsparingssikringen af livrenten ikke reducerer det beløb, som kan spares op på en ratepension.

Livsvarig livrente i markedsrenteprodukterne

Det er med Livrente+ også muligt at spare op på en livsvarig livrente i markedsrenteprodukterne Nordea Link og Vækstpension. Derved sikrer Nordea Liv & Pension, at den livsvarige livrente også er interessant for de opsparere, som ønsker at have mere indflydelse på investeringerne, end det er muligt at få i Pension med gennemsnitsrente.

Afgivelse af helbredsoplysninger har tidligere været en fast del af at købe garantier i den livsvarige livrente. Med Livrente+ er det blevet nemmere. Det er nemlig nu blandt andet muligt at købe garantier op til udbetalingsperioden uden, at der skal afleveres helbredsoplysninger.

Få ubegrænset fradragsret

Med Livrente+ får kunderne ubegrænset ret til fradrag for indbetalinger til pensionen. Der er intet loft, og pensionskunderne har den fordel, at de med Livrente+ kan trække alle indbetalingerne fra i topskatten.

Livrente+ er et produkt, som er efterspurgt
Torben Jensen, CEO fra Aon Consulting, udtaler om Livrente+:
- Pensionsselskaberne er i gang med udviklingen og tilpasningen af livrenteproduktet, så det bliver mere fleksibelt og kan tilpasses den enkelte opsparer.

I forhold til Nordea Liv & Pensions Livrente+ synes jeg, at det udmærker sig ved flere ting. Blandt andet skal opsparerne ikke aflevere helbredsoplysninger, som i sidste ende kan forringe pensionsudbetalingen. Derudover giver muligheden for at sammensætte investeringerne i markedsrente en solid fleksibilitet for opsparerne. Centralt er også, at opsparere med Livrente+ ikke bruger af anden opsparing til at sikre udbetalingen i tilfælde af død. Det optimerer ratepensionen og dermed også opsparingen.

Det nye livrenteprodukt fra Nordea Liv & Pension tilbydes nu til alle danskere igennem Nordea, Tryg og førende mæglerhuse samt til alle firmapensionskunder.

Danskerne har behov for pensionsudbetalinger i mange år

Så mange er 85 år eller mere

Og 99 år eller mere


Yderligere information:

Adm. direktør Steen Michael Erichsen, tlf. 43 33 92 00
Direktør Peter Hermann, tlf. 43 33 90 00
Pressekoordinator Karen Bonnis, tlf. 43 33 93 04, mobil 61 55 49 25

 

 

Om os

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Abonner