Nordea og Christiania Bank og Kreditkasse starter integrationsproces efter godken

Nordea og Christiania Bank og Kreditkasse starter integrationsproces efter godkendelse fra de norske myndigheder * Nordea kontrollerer 98,7 pct. af aktierne i Christiania Bank og Kreditkasse ASA * Den norske stat har givet Nordea koncession til at drive bankvirksomhed * Alle betingelser opfyldt for tilbudet, som gennemføres inden årets udgang * CBK vil indgå i Nordea-koncernen fra 1. januar 2001 * Udnævnelser til ledelsen og tilpasning af forretningsstrukturen for at fremme hurtig og smidig integration samt sikre forretningsfokus 18. december 2000 har den norske stat givet Nordea norsk bankkoncession. Alle andre betingelser for tilbudet er blevet opfyldt eller frafaldet, og tilbudet vil derfor blive gennemført og afregnet inden årets udgang. Afregningsdatoen vil være den 28. december 2000. Et pligtmæssigt købstilbud for de resterende aktier i CBK vil blive afgivet primo januar 2001 og vil gælde i fire uger. En tvangsindløsning forventes iværksat i løbet af februar 2001. Afnotering af CBK-aktien ventes at finde sted i løbet af 1. kvartal 2001, og Nordea vil ansøge om sekundær notering på fondsbørsen i Oslo i løbet af 1. kvartal 2001. Nordea og CBK vil nu fortsætte og gennemføre integrationsprocessen. De første udnævnelser til ledelsen blev foretaget i november og bliver nu fulgt af yderligere udnævnelser i forretningsområderne og koncernfunktioner. Udnævnelserne får virkning den 1. januar 2001. "For at sikre en vellykket integration er det yderst vigtigt at handle hurtigt, når der skal udnævnes gode ledere. Vi har nu udpeget ledere i fusionen mellem Nordea og CBK, som skal forestå væsentlige aktiviteter i vores kunderelaterede områder og koncernfunktioner. Processen vil fortsætte", siger Hans Dalborg, koncernchef i Nordea. "Tilpasningen af forretningsstrukturen og de nye udnævnelser afspejler den betydning, vi tillægger det hurtigt at få en målrettet organisation på plads i den fusionerede koncern og også at udnytte mulighederne for udveksling af best practice mellem Nordea og CBK", siger vicekoncernchef i Nordea, Thorleif Krarup. Corporate and Institutional Banking Der oprettes en ny division, Shipping, Offshore and Oil Services, som organisatorisk vil være på linie med de eksisterende divisioner i forretningsområdet. Den nye division vil også råde over ressourcer i Singapore, London og New York. Inden for International Division vil filialerne i London, New York og Singapore blive integreret. Den nuværende division Cash Management bliver en enhed i Corporate Division. Der etableres en ny støttefunktion under navnet Credit Portfolio Management. Udnævnelser i Markets vil snart blive offentliggjort. Udnævnelser: Carl E. Steen, chef for Shipping, Offshore and Oil Services Anne Stärk-Johansen, chef for Corporate Shipping Norway Ulf Andersson, chef for Shipping Denmark, Finland og Sweden Peter D. Knudsen, chef for Project and Structured Finance Shipping Tom C. Kuhnle, chef for International Corporate Shipping Ulv E. Aasland, chef for Offshore and Oil Services Ola Forberg, chef for Corporate Division Norway Tore Nag, Deputy General Manager i New York-filialen og General Manager pr. 1. juli 2001 Ulf Sjögren, chef for External Relations, Global Operations Services Sveinung Dyrdal, chef for Custody Services International Credit Administration Jens Chr. Loevic vil lede integrationen af Trade Finance og International Guarantees Jan Kjaervik, chef for Structured Finance Norway Investment Banking I november 2000 blev Tom Ruud, koncernchef i CBK, udnævnt til Executive Vice President i Nordea og medlem af Group Executive Management og Group Management samt chef for Investment Banking. I den videre proces vil Christiania Markets' aktiviteter inden for aktiehandel og corporate finance blive integreret i ArosMaizels og den nordiske og den funktionelle forretningsstruktur. Chefen for Equities Norway er også ansvarlig for koordineringen i Norge. Udnævnelser: Tom Knoff, chef for Equities Norway Einar Kirkebø, stedfortrædende chef for Corporate Finance Norway Lars Tell, chef for Business Support Norway Asset Management På det norske marked vil konceptet om en fællesenhed med Retail Banking i Long Term Savings and Life (LTS&L ) og Nordic Private Banking blive indført. Der vil blive etableret to implementeringsprojekter. De norske investment management-enheder vil blive fuldt integreret i Investment Management and Institutional Clients. Udnævnelser: Jan Petter Borvik, chef for Long Term Savings and Life, Private Banking and Mutual Funds - Norway Per Bergheim, chef for Sales Support Kate A. Hansen, chef for K-Fondene AS Retail Banking I november 2000 blev Baard Syrrist, Executive Vice President i CBK, udnævnt til Executive Vice President i Nordea og medlem af Group Management samt chef for Retail Banking Norway. De fire regionbanker i Norge vil fortsat blive ledet af de nuværende regionbankchefer: Alex Madsen, K-Bank Stor Oslo, Sigvart Hovland, K-Bank Øst, Inge Støve, K-Bank Sør-Vest og Egil Valderhaug, K-Bank Nord. Udnævnelser: Jon Brenden, chef for Credit Retail Norway Jarle Haug, Business Support Coordinator, Retail Norway Børre Gundersen, chef for Electronic Banking Norway Life Insurance and Pensions Vil snart blive offentliggjort. General Insurance Primo 2001 vil der blive nedsat en ledergruppe, der skal forberede samarbejdet mellem CBK og Vesta inden for bankassurance. Finance Area Som offentliggjort i november 2000 vil Group CFO Arne Liljedahl fra den 1. januar 2001 også være chef for Group Corporate Centre. CBK vil indgå i matrixorganisationen i Finance Area. Udnævnelse: Jarmo Laiho, Deputy Group CFO Group Identity and Communications (GIC) Som tidligere offentliggjort efterfølger Torben Laustsen pr. 1. januar 2001 Lars Thalén som chef for GIC. Lars Thalén bliver Senior Consultant i koncernen. Udnævnelse: Kjell Flø, chef for Group Internal Communications og Country Head Norway. Group IT I Norge etableres der en ledergruppe, der skal forestå omstillingen. Udnævnelser: Per E. Berg, Transformation Manager Norway Per Stensö, chef for Infrastructure, efterfølger Jørn Petersen. Sidstnævnte vil være chef for Purchase and Vendor Relations, indtil han går på pension ultimo juni 2001. Group Treasury En intern bankfunktion vil blive etableret i Oslo. Aktieinvesteringer på det norske marked fortsætter i K-Holding, som vil indgå i Investment and Risk Trading. Udnævnelser: Arve Tegnander, chef for Internal Bank, Oslo Birger Harneshaug, chef for K-Holding Group Legal CBK vil indgå i matrixorganisationen i Group Legal. Udnævnelse: Ivar Sagbakken, Chief Legal Officer Norway Investor Relations Sigurd Carlsen, nuværende CFO i CBK, vil efterfølge Björn Westberg som chef for Group Investor Relations pr. 1. april 2001. Björn Westberg vil forestå projekter inden for forretningsudvikling, som indledningsvis vil undersøge mulighederne for at etablere en nordisk venturefond. Yderligere information: Hans Dalborg, koncernchef, +46 8 614 78 01 Thorleif Krarup, vicekoncernchef, +46 8 614 79 23 Tom Ruud, koncernchef i CBK, +47 22 48 65 48 Lars Thalén, Group Identity and Communications, +46 8 614 79 51 Kjell Flø, Media Relations Norway, +47 22 48 50 24 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 Lauri Peltola, Media Relations Finland, +358 9 165 42 324 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/19/20001219BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/19/20001219BIT00780/bit0002.pdf

Om os

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og links