• news.cision.com/
  • Nordea/
  • Nordea øger effektiviteten og integrationen via sammenlægning af IT-produktion

Nordea øger effektiviteten og integrationen via sammenlægning af IT-produktion

Report this content

Nordea øger effektiviteten og integrationen via sammenlægning af IT- produktion De nuværende IT-aktiviteter i alle fire nordiske lande samles i en fælles IT-platform for at understøtte øget produktivitet og større omkostningsbesparelser Sammenlægning af IT-produktion er et omfattende initiativ i den igangværende anden integrationsbølge. Formålet med anden integrationsbølge er at forenkle, samle, fremskynde og effektivisere de interne processer og at samle og ensrette koncernens infrastruktur på tværs af landegrænser og forretningsområder for at drage fordel af Nordeas størrelse. IT-produktion, som i dag omfatter ca. 1.050 medarbejdere og har en omkostningsbase i 2002 på ca. EUR 330 mio., sammenlægges og inkorporeres med kontraktlige forpligtelser med hensyn til levering, kvalitet mv. over for kunderne i forretningsområderne og koncernfunktionerne. Et reduceret antal tekniske platforme, hver især samlet ét sted, samt standardisering af netværk og desktops vil få betydelig indvirkning på den fremtidige udvikling i koncernens omkostninger. Den potentielle omkostningsbesparelse er ca. 20 pct. af de fremtidige samlede produktionsomkostninger i forhold til ikke at gennemføre den planlagte sammenlægningsproces. Virkningen vil gradvist øges til en permanent effekt for hele året efter fire år anslået til EUR 70 mio. Den største omkostningsbesparelse stammer fra centraliseret og standardiseret hardware og software og lavere licensomkostninger. Der forventes en reduktion i medarbejderstaben på ca. 250 medarbejdere. Forventede investeringer på EUR 60 mio. vil indgå i regnskaberne i 2002- 2004 og vil resultere i et positivt cash flow fra 2004. Den interne løsning vil skabe store omkostningsbesparelser, samtidig med at styringen og den fremtidige fleksibilitet bevares, og er valgt efter grundige analyser af flere mulige løsninger, herunder outsourcing. Yderligere information: Erik Evrén, chef for Group Media Relations, +46 8 614 86 11 Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for fire forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management & Life og General Insurance. Nordea koncernen har knap 11 mio. kunder, 1.245 bankfilialer og 125 servicecentre på forsikringssiden i 22 lande. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med 3 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00850/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og links