Nordea tilpasser koncernens juridiske struktur

Nordea tilpasser koncernens juridiske struktur Bestyrelsen for Nordea AB (publ) har besluttet at videreudvikle Nordeas juridiske struktur for at understøtte koncernens ledelsesstruktur og gennemsigtigheden i koncernens regnskabsaflæggelse. Bankgruppen etableres således, at Christiania Bank og Kreditkasse, Merita Bank, Nordbanken og Unibank bliver datterselskaber af Nordea Companies Finland (tidligere MeritaNordbanken). Dette selskab bliver omdannet til et bankaktieselskab, som Merita Bank integreres i. Asset Management- og Investment Banking-enhederne i de fire banker samles i selvstændige grupper under to moderselskaber, der har hjemsted i Sverige og er direkte og fuldt ejet af Nordea AB (publ). Selskaberne for General Insurance og Life Insurance and Pensions i Nordea koncernen vil udgøre to selvstændige grupper under to moderselskaber med hjemsted i Danmark. Det vurderes, at det samlet vil tage op til 18 måneder at gennemføre ændringerne, som ikke vil indebære væsentlige omkostninger. "Dette vil styrke den ledelsesmæssige effektivitet og understøtte udviklingen af forretningsaktiviteterne. Nordea vil nu få en endnu mere forretningsorienteret og effektiv struktur, som er godt rustet til at møde fremtidens krav", siger Thorleif Krarup, koncernchef for Nordea. Yderligere information: Thorleif Krarup, koncernchef, +46 8 614 7901 Kari Suominen, Secretary to the Board, +358 501697 Torben Laustsen, Head of Group Identity and Communications, +45 3333 3451 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT00980/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT00980/bit0002.pdf

Om os

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og links