Nordeas bestyrelse foreslår nyt incitamentsprogram

Nordeas bestyrelse foreslår nyt incitamentsprogram for ledere og øvrige medarbejdere På den ordinære generalforsamling 24. april 2002 vil bestyrelsen stille forslag om et nyt aktieoptionsprogram (tegningsretter) for ledere og øvrige medarbejdere i Nordea. Formålet med programmet er at styrke fokus på værdiskabelse for aktionærerne og harmonisere den årlige overskudsdeling for medarbejdere på tværs af koncernen. Det nye program vil gradvist erstatte de eksisterende overskudsdelingsprogrammer for medarbejdere i Nordeas nordiske enheder. I 2002 vil halvdelen af tildelingen under de eksisterende programmer for medarbejdere blive erstattet, og det tidligere ledelsesprogram vil blive ophævet for ledere, der er omfattet af det nye program. Hvor mange tegningsretter, der inden udgangen af første kvartal 2003 vil blive tildelt den enkelte medarbejder under det nye program, afhænger af Nordeas egenkapitalforrentning i 2002. Hver enkelt medarbejder kan maksimalt blive tildelt 400 tegningsretter under forudsætning af en egenkapitalforrentning på over 18,04 pct. (en risikofri rente på 4,54 pct. og et tillæg på 13,5 pct.). Medarbejdernes tegningsretter har en tegningskurs, der svarer til det omsætningsvægtede gennemsnit af børskursen i de første tre måneder af 2003 fratrukket det årlige udbytte. Tegningsretterne kan sælges eller udnyttes umiddelbart efter tildelingen indtil udgangen af april 2008. Hver tegningsret giver ejeren ret til at tegne en aktie i Nordea. Programmet for ledere omfatter omkring 330 af koncernens chefer og vil blive opdelt i to serier. Tegningskursen svarer til det omsætningsvægtede gennemsnit af børskursen ganget med 1,25 i de første tre måneder af henholdsvis 2002 og 2003 fratrukket det årlige udbytte. Lederne kan sælge eller udnytte tegningsretten efter to år fra tildelingen og indtil udgangen af henholdsvis april 2007 og april 2008. Tildelingen af den første serie tegningsretter til ledere vil finde sted efter generalforsamlingen i 2002. Tildelingen af den anden serie vil finde sted i første kvartal 2003. De ledere, der er omfattet af det nye program, kan ikke deltage i det nuværende syntetiske aktieprogram for ledere, der blev lanceret i 2000. Det samlede antal tegningsretter, der kan tildeles, er maksimeret til 39.240.000, heraf 59,2 pct. til ledere og 40,8 pct. til øvrige medarbejdere. Hvis alle tegningsretter udnyttes, vil den samlede udvanding være ca. 1,3 pct. (0,38 pct. på årsbasis for ledere og 0,54 pct. for øvrige medarbejdere). Programmets samlede omkostninger er beregnet til som maksimum at udgøre ca. EUR 33 mio. eksklusive renteindtægter på nyudstedt aktiekapital. Omkostningerne relaterer sig hovedsageligt til social sikring. Afviklingen af halvdelen af de eksisterende overskudsdelingsprogrammer vil reducere omkostningerne med op til EUR 40 mio. i 2002. Det er bestyrelsens hensigt hvert år at foreslå generalforsamlingen at udstede og tildele tegningsretter inden for de foreslåede rammer af det nye program. Yderligere information: Steen Christensen, Group HR Centre, 3333 3049 Sigurd Carlsen, Investor Relations, +46 8 614 7852 Erik Evrén, Group Media Relations +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00120/wkr0002.pdf

Om os

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og links