Nordeas nomineringsudvalg for den ordinære generalforsamling 2019 er udpeget

På Nordeas ordinære generalforsamling tidligere på året blev det besluttet at nedsætte et nomineringsudvalg, der har til opgave inden den ordinære generalforsamling i 2019 at stille forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand samt vederlag til bestyrelsesmedlemmer og revisor.

De fire største aktionærer målt på stemmeret, som ønsker at deltage i nomineringsudvalget, har hver ret til at udpege et medlem. Desuden indgår formanden for bestyrelsen i nomineringsudvalget.

De fire største aktionærer, der ønsker at deltage i nomineringsudvalget, har nu holdt møde og taget generalforsamlingens beslutning til efterretning, og udvalget konstituerede sig formelt.

Nomineringsudvalgets sammensætning:
Kari Stadigh, koncernchef i Sampo Abp
Mogens Hugo, udpeget af Nordea-fonden
Hans Sterte, leder af Investment Management i Alecta 
Risto Murto, adm. direktør i Varma
Björn Wahlroos, formand for bestyrelsen

Kari Stadigh er udpeget til formand for nomineringsudvalget.

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag 28. marts 2019 i Helsinki.


Yderligere information:

Kari Stadigh, +358 10 516 0004 

Tags:

Om os

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og links