Nordeas pensionsforpligtelser

Report this content

Nordeas pensionsforpligtelser Nordea offentliggjorde, som led i sin normale procedure for regnskabsaflæggelse, i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2002, at handelsværdien af aktiverne i koncernens pensionsfonde samlet set oversteg koncernens pensionsforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen, med EUR 127 mio. Det blev yderligere meddelt, at forpligtelserne i den svenske pensionskasse oversteg handelsværdien af aktiverne med EUR 46 mio., og at hvis denne situation stadig gjorde sig gældende ved udgangen af året, ville der blive foretaget et indskud i pensionskassen. Et overskud i en eller flere pensionsfonde inden for koncernen kan ikke modregnes i et underskud i andre pensionsfonde. Som følge af faldet på aktiemarkederne i 2. kvartal er underskuddet i den svenske pensionskasse steget med EUR 106 mio. På baggrund af størrelsen af underskuddet i den svenske pensionskasse har Nordeas bestyrelse besluttet at lade underskuddet indgå i regnskabet for 2. kvartal i stedet for i regnskabet for 2002. Som følge heraf vil resultatet før skat i 2. kvartal blive reduceret med EUR 152 mio. Det rapporterede ordinære resultat vil ikke blive påvirket af denne regnskabspraksis. Inklusive indskuddet oversteg de samlede aktiver i koncernens pensionsfonde pensionsforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen, med EUR 91 mio. ultimo juni. Nordeas resultat for 2. kvartal offentliggøres 22. august. Yderligere information: Sigurd Carlsen, chef for Investor Relations, +46 8 614 7852 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00040/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og links