Resultat af 2015 SREP

Resultatet af tilsyns- og evalueringsprocessen SREP foreligger nu og vil føre til et forventet krav om en egentlig kernekapitalprocent på 15,4 ultimo 3. kvartal i forhold til 14,9 som meddelt af det svenske finanstilsyn 2. september 2015. Nordea havde 30. juni 2015 en egentlig kernekapitalprocent på 16,0. De øgede krav relaterer sig hovedsageligt til en utilstrækkelig anden forsvarslinje i forbindelse med styringen af IRB-systemet og -modellerne. Der indgår også et tillæg for operationelle risici fra inspektioner relateret til it og nøgleprocesser.

Banken anerkender disse forhold og er allerede begyndt at implementere afhjælpende tiltag. Ambitionen er, at disse tiltag i vid udstrækning er på plads i 1. kvartal 2016. Det er så op til tilsynskollegiet at beslutte, hvornår tillæggene bliver fjernet. Nordeas kapitalpolitik om at have en buffer på 50-150 bp ud over kapitalkravet forbliver uændret.

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Claus Christensen, leder af Group Communications, +45 25 24 89 93

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Tags:

Om os

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og links