Tilbagekøb af egne aktier

Report this content

Tilbagekøb af egne aktier Bestyrelsen for Nordea AB (publ) har i dag besluttet inden for rammerne af bemyndigelsen fra den ordinære generalforsamling, at selskabet vil tilbagekøbe op til 150 millioner af selskabets egne aktier (svarende til ca. 5 pct. af samtlige aktier i selskabet). Tilbagekøb af selskabets egne aktier kan gennemføres i perioden efter offentliggørelsen af Nordeas kvartalsrapport for 2. kvartal 22. august 2002 og før den næste ordinære generalforsamling. Beslutningen om at påbegynde tilbagekøbet afhænger af de til enhver tid gældende markedsvilkår, myndighedskrav og kapitalforhold. Købene foretages på fondsbørserne i Helsinki, Stockholm og København inden for det registrerede kursinterval på den pågældende fondsbørs på det givne tidspunkt, og intervallet antages således at være mellem den højeste købskurs og den laveste salgskurs. Formålet med erhvervelsen er at tilbageføre midler til selskabets aktionærer og derved bidrage til en mere effektiv udnyttelse af Nordeas kapitalressourcer. Efter det annoncerede salg af Nordeas skadesforsikringsaktiviteter vil muligheden for at tilbagekøbe egne aktier blive øget. Pr. 31. marts 2002 var Nordeas kernekapitalprocent 7,2, og solvensprocenten var 9,2. Resultatet for 1. kvartal er ikke indregnet i disse nøgletal. Tilbagekøbet af selskabets aktier vil have en positiv indvirkning på selskabets resultat pr. aktie og egenkapitalforrentning. Det nuværende antal cirkulerende aktier er 2.982 millioner (efter fuld udvanding ved konvertering af eksisterende konvertible obligationer ville antallet af aktier være 2.985 millioner). Nordea ejer i øjeblikket 17 millioner af selskabets egne aktier. Disse blev erhvervet i april 2001 med henblik på at sikre afdækning af omkostningerne i relation til selskabets incitamentsprogram. Seneste udvikling Salget af skadesforsikringsaktiviteterne, som blev offentliggjort tidligere i dag, forventes at afspejle sig i resultatet for 2. kvartal. Nordea er ikke bekendt med andre begivenheder eller væsentlige ændringer ud over de almindeligt kendte markedsvilkår, som kan forventes at påvirke resultatet for 2. kvartal væsentligt. Markedsvilkårene i 2. kvartal har lignet markedsvilkårene i 1. kvartal i år. Således har den makroøkonomiske situation været stort set uændret, renten har holdt sig på et lavt niveau, og de nordiske og globale aktiemarkeder har fortsat været svage. Dette forventes at påvirke resultatet i 2. kvartal betydeligt, ligesom det var tilfældet for resultatet i 1. kvartal. Nordeas offentliggør sin kvartalsrapport for 2. kvartal 22.august 2002. Yderligere information: Arne Liljedahl, Group CFO og Executive Vice President +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, chef for Investor Relations +46 8 614 7852 Erik Evrén, Group Media Relations +46 8 614 8611 Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for fire forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management & Life og General Insurance. Nordea koncernen har knap 11 mio. kunder, 1.245 bankfilialer og 125 servicecentre på forsikringssiden i 22 lande. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med 3 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00430/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og links