Vejen til økonomisk genopretning

Report this content

Udsigterne for verdensøkonomien er fortsat dystre. COVID-19 pandemien har udviklet sig til den største sundhedsmæssige krise i 100 år, og de drakoniske tiltag for at bremse smittespredningen har enorme økonomiske omkostninger. Selvom den økonomiske vækst snart vil være på vej op igen i takt med, at de nedlukkede samfund gradvist genåbner kan det vare længe inden de økonomiske ar er helet, lyder det fra Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

Verdensøkonomien er i år på vej i den dybeste recession siden den store depression i 1930’erne. Dansk økonomi har dog udsigt til gode muligheder for et hurtigt vækst-comeback.

- Verdensøkonomien vil i år skrumpe med 3%. Det er den dybeste nedtur siden den store depression i 1930’erne og for Danmarks vedkommende kan vi se frem til et fald i den økonomiske aktivitet på hele 5% i år. Nedturen forventes at kulminere i 2. kvartal, hvorefter den gradvise genåbning af samfundet vil åbne døren for et højere aktivitetsniveau ind i efteråret. Så selvom nedgangen i år ventes at blive lige så kraftig som under Finanskrisen, vil dansk økonomi denne gang komme langt hurtigere tilbage på vækstsporet, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Arbejdsløshed topper mod slutningen på året
De historisk store hjælpepakker er afgørende for at opretholde det langsigtede vækstpotentiale i økonomien. Lønkompensationsordningen holder således hånden under 205.000 danske arbejdspladser, men betyder også, at de officielle arbejdsløshedstal markant undervurderer den faktiske situation på arbejdsmarkedet.

- Vi forventer, at den registrerede ledighed vil fortsætte med at stige ind i efteråret, og at arbejdsløsheden først vil toppe mod slutningen af året med omkring 180.000 fuldtidsledige personer, svarende til en stigning på ca. 80.000 i forhold til årets start, påpeger Helge J. Pedersen.

- De offentlige finanser er blevet ramt af den perfekte storm, og underskuddet på den offentlige saldo vil i år blive lige omkring 8% af BNP. Det vil i givet fald være det største underskud siden 1982. Også til næste år ventes et stort underskud på det offentlige budget, da Folketinget ventes at vedtage nye udgiftskrævende tiltag for forsøge at kickstarte den økonomiske aktivitet. Vi forventer, at disse tiltag både vil være rettet mod at stimulere det private forbrug og investeringsaktiviteten i både den offentlige og private sektor, uddyber Helge J. Pedersen.

Uændret pengepolitik og fald på ejendomsmarkedet
Udbruddet af COVID-19 har ændret spillereglerne for pengepolitikken, og forventningen er ikke, at ECB vil stramme pengepolitikken i løbet af prognoseperioden. Uroen på de finansielle markeder i begyndelsen af coronakrisen betød dog, at Nationalbanken måtte sætte renten på indskudsbeviser op med 0,15%-point til -0,60% for stabilisere kronekursen.

- Til trods for de lave finansieringsrenter vil kombinationen af en stigende ledighed og forøget usikkerhed føre til prisfald på ejendomsmarkedet. I vores hovedscenario venter vi, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris på huse vil falde med 5% i år efterfulgt af en mindre fremgang i 2021. På markedet for ejerlejligheder ventes prisfaldene at blive større end på huse, mens priserne på sommerhuse forventes at opleve de mindste prisfald (0-3%). Normalt plejer markedet for fritidshuse ellers at være den mest prisfølsomme del af det danske boligmarked, men den negative effekt ventes til dels at blive opvejet af en øget efterspørgsel, som følge af ændrede rejsevaner. Samtidig bliver markedet for sommerhuse understøttet af de lempeligere lånevilkår, der blev indført for tre år siden, afslutter Helge J. Pedersen.

Find, download og læs Nordea Economic Outlook på rapportens hjemmeside.

Yderligere information:

Cheføkonom   Helge J. Pedersen    55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker     Jan Størup Nielsen    55 47 15 40

 
Nordea er en nordisk universalbank. Vi hjælper vores kunder med at realisere deres drømme og ambitioner – og det har vi gjort i 200 år. Vi ønsker at gøre en reel forskel for vores kunder og de samfund, vi opererer i – ved at være en stærk og personlig finansiel partner. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Tags:

Abonner

Dokumenter og links