DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S – UGENTLIG RAPPORTERING OM AKTIETILBAGEKØB

Report this content

MEDDELELSE NR. 39 - 14. FEBRUAR 2022

Den 4. november 2021 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 4. november 2021 senest til og med udgangen af februar 2022. Se selskabsmeddelelse nr. 75 af 4. november 2021 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 40 mio. (ca. DKK 263 mio.).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

DatoAntal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK)Transaktionsværdi (DKK)

I alt, seneste meddelelse

1.442.500


156,40


225.606.495
07/02/202223.000153,973.541.310
08/02/202223.000156,343.595.820
09/02/202213.000158,832.064.790
10/02/202210.000165,141.651.400
11/02/202213.000164,492.138.370
Akkumuleret1.524.500156,51238.598.185

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 4. november 2021, er der samlet købt 1.524.500 aktier for et samlet beløb på DKK 238.598.185.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 2.973.169 egne aktier, svarende til 7,58 %. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 39.200.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 36.226.831 aktier.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: 3315 0451