• news.cision.com/
  • NORDEN/
  • INDBERETNING OG OFFENTLIGGØRELSE AF LEDENDE MEDARBEJDERS TRANSAKTIONER MED DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S’ AKTIER

INDBERETNING OG OFFENTLIGGØRELSE AF LEDENDE MEDARBEJDERS TRANSAKTIONER MED DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S’ AKTIER

Report this content

MEDDELELSE NR. 82 - 9. NOVEMBER 2021

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Dampskibsselskabet NORDEN A/S indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Dampskibsselskabet NORDEN A/S’ aktier.

Navn:  Benedicte Hedengran Wegener
Årsag: Rapporteringspligtig, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Udsteder: Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode: DK0010269844
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Salg af aktier
Handelsdato: 9. november 2021
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal stk.: 2.500
Kursværdi i DKK: 406.217,50
Aktiebeholdning efter transaktion 732

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tel.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com